مجموعه آثار پرویز مشکاتیان

Parviz Meshkatian Laleh Bahar
Album
Iraj Bastami Mojdeh -e- Bahar
Album
Iraj Bastami - Ofogh-e-Mehr
Album
Mohammad Reza Shajarian - Astan-e Janan
Album