×

دکلمه

دانلود بهترین و قشنگترین دکلمه های زیبا صوتی عاشقانه غمگین شاعرانه

Forough Farrokhzad - Tanha Sedast Ke Mimanad
Album
Ahmad Shamlu Khurus Zari Pirhan Pari
Album
Khosro Shakibaei Hajme Sabz
Album
Ahmad Shamlu Poems of Langston Hughes
Album
khosro shakibayi passenger
Album