آهنگ بی کلام با ساز قانون

Hezar Gisoo - a Project on Qanun Instrument, Vol. 1
Collection