آلبوم های موسیقی شرکت سروش

Mohammad Esfahani Golchin
Album
Mohammad Esfahani Velayat-e-Eshgh
Album
Changiz Habibian - Encounter Moment (Lahzeh-Ye Didar)
Album
Iraj Bastami Mojdeh -e- Bahar
Album
Iraj Bastami - Ofogh-e-Mehr
Album
Alireza Eftekhari - Sayyad
Album
Sabzeh-ye Rize Mize
Album