از این پس با همان نام کاربری قبلی خود در ملواز میتوانید وارد سایت بیلودی شوید و از ادامه اشتراک خود استفاده نمایید. :

لینک ورود به سایت بیلودی : https://beelody.com/

 

سایت تخصصی دانلود پلی لیست راه اندازی شده که میتوانید در این سایت عضو و از امکانات آن استفاده نمایید:

ورودبه سایت https://plestify.com