×

آلبوم به دنبال دل از عبدالحسین مختاباد و معینی کرمانشاهی و علی تجویدی

Alireza Eftekhari, Ali Tajvidi In Pursuit of the Heart
In Pursuit of the Heart By Alireza Eftekhari Released on 06/01/2010
Persian Traditional
 • 8 tracks
 • -
 • 00:54:12 -
 • iRan
 • © Ney Davoud
  آلبوم به دنبال دل از عبدالحسین مختاباد و معینی کرمانشاهی و علی تجویدی
  5 (100%) 1 vote
  Download BOX
  (0) Comments